Historik

Natanel Johansson 1766-1835, förste bosättaren i Pausele

Platsen för den första bosättningen i Pausele

Natanael Johansson kom från Falträsk där han var son till nämndemannen Johan Johansson 1728-1798 och dennes första hustru Brita Andersdotter, dotter till Anders Danielsson 1705-1779 och hustrun Sara Mattsdotter Forsman.

Samtliga Anders Danielssons barn har eller har haft ättlingar i Pausele by varför han kan anses vara dess verkligt stora anfader. Hans släkte går också att följa via talrika generationer bureättlingar långt tillbaka i tiden.

Sara Magdalena blev gift med Erik Andersson 1806 i Risträsk by, vilken överförts från Lycksele till Vilhelmina socken. Ättlingarna antog namnet Bäcklund.

Sara Magdalena fick i och genom detta giftermål bl.a. två svågrar vars skiftande livsöden det kanske vore värt att nämna något lite om.
Den ene av dem hette Fredrik Kärrman och föddes i Stockholm 1801. Om hans barndom och hans färd upp till dessa karga trakter har berättats de mest fantastiska saker., sådana som det torde vara bäst att ta med en viss reservation.
Den andre svågern hette Anders Fredrik Nilsson Malm och var född år 1805 och bosatt i byn Råberg.

De båda svågrarna var den 17 april 1849 sysselsatta med att reparera en brunn i byn Hedmark. Detta blev för Anders Fredriks del den sista arbetsdagen. Brunnens väggar gav nämligen vika och han begravdes i stora massor av sten och grus. Kyrkoböckernas anteckninga lyder ”krossad till döds”.

Att som den änkan bli lämnad ensam med sju barn var säkert ingen avundsvärd lott. Den hjälp som fanns att få på den tiden från samhällets sida var inte mycket att tala om.

Betydligt mer hjälp torde Karin få från sina anförvanter i byn Risträsk som på den tiden räknades som en synnerligen förmögen by. För övrigt ansågs en änkas enda sätt att överleva med sina barn var att snarligen gifta om sig och på så sätt kunna fortleva.

På årsdagen av makens bortgång gifte änkan om sig med drängen Nils Peter Israelsson född 1811 från Vägsele. Fyra månader därefter föddes första barnet i detta senare giftet nämligen Johan Leonard Israelsson. Han har efter sin död blivit vida känd som Poas kanske främst genom boken Poas söner.

Anna Brita gifte sig 1843 med Abraham Abrahamsson 1808-1854 från Granträsk, Lycksele. Året därpå flyttade familjen till Bäsksjö, Vilhelmina. Fem barn finns antecknade i förhörslängderna. Efter makens död gifte Anna Brita om sig med Salomon Ersson 1820-1892. En flicka föddes i detta äktenskap.

Källa: Kurt Alenius släktforskning

Enligt Västerbottens Hembygdsförenings årsbok av år 1930 verkställdes avvittringen inom Lycksele socken och Örträsk kapellförsamling åren 1870 till 1870. I samband därmed uppdrogs och fastställdes gränsen mellan Åskilje och Pausele skifteslag. Gränsen mellan skifteslagen fastställdes till att även gälla som gräns mellan Stensele och Lycksele socknar. Härav följde att Pausele by helt tillfördes Lycksele socken.

Av i Lycksele församling förda kyrkoböcker framgår, att våra fäder för första gången registrerades i Lycksele församling år 1877, vilket bekräftar att avvittringen i vad avsåg Lycksele socken fastställdes samma år eller året förut, och att Pausele skifteslag samtidigt blev judiciellt tillfört Lycksele socken.

Källa: GW Andersson, 1970.

Kommungränsen Lycksele-Storuman vid byavägen

Kommungränsen Lycksele-Storuman
Kommungränsen Lycksele-Storuman

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.