Mittpunkten

Besök Västerbottens mittpunkt! Platsen förvaltas av Pausele bysamfällighet helt i frivillig regi. Hoppas att ni uppskattar platsen och vill bidra med ett frivilligt bidrag till skötsel och underhåll.